Shipping policy

Levering

Plaats van levering:
Melvita levert enkel producten in Belgie.
De producten worden verzonden naar het afleveradres dat de klant tijdens de bestelprocedure heeft opgegeven.
De verzendkosten zijn inclusief btw.

Leveringstermijn van de producten:
De maximale leveringstermijn bedraagt 30 werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling.
De gemiddelde leveringstermijn is louter informatief en niet bindend voor Melvita. Vanaf ontvangst van de verzendbevestiging via e-mail wordt die termijn geschat op:

Leveringsvoorwaarden van de producten:
Chronopost
De verzendkosten bedragen € 4.99. Dit tarief geldt alleen voor levering in Belgie.
Verzending is gratis voor alle bestellingen groter dan of gelijk aan 39€.
De ontvanger kan zijn pakje traceren aan de hand van het pakketnummer dat hij per e-mail ontvangt.
Het pakje wordt in de brievenbus op het afleveradres geleverd.

Wanneer het pakje niet op de hierboven beschreven wijze geleverd kon worden, stopt Chronopost een briefje in de brievenbus van de bestemmeling. Het briefje bevat de gegevens van het postkantoor waar de bestemmeling het pakje binnen veertien kalenderdagen kan ophalen.
Indien de bestemmeling het pakje niet afhaalt binnen de aangegeven termijn, zal het naar ons magazijn worden teruggezonden en zullen de verzendkosten aan de klant worden gefactureerd. De bestelde producten zullen ofwel worden terugbetaald ofwel opnieuw worden verzonden.
In geval van betwisting met betrekking tot de levering zelf, wordt de datum in het computersysteem van de post als bewijs beschouwd, tenzij het tegendeel wordt bewezen door de klant.

Vertraging van de levering van producten:
Vertraging van de levering
In geval van laattijdige levering (levering na 30 dagen) kan de klant Melvita vragen om de levering binnen een redelijke extra termijn uit te voeren. Indien Melvita de bestelling binnen die die termijn niet heeft uitgevoerd, kan de klant de bestelling annuleren, tenzij Melvita in tussentijd de bestelling wel heeft geleverd of indien de vertraging in de levering te wijten is aan overmacht, zoals hierna gedefinieerd.

De bestelling kan geannuleerd worden door:
- een e-mail te sturen naar het volgende adres: info.be@melvita.com
Indien de bestelling wordt geannuleerd, betaalt Melvita de klant alle betaalde bedragen terug. De terugbetaling gebeurt uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst werd beëindigd. In geval van vertraging wordt het door de klant betaalde bedrag van rechtswege verhoogd met 10% indien de terugbetaling binnen dertig dagen na de termijn geschiedt, met 20% binnen een termijn tussen dertig en zestig dagen en met 50% na een termijn van 60 dagen.