Privacybeleid

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website ('onze website') en onder de voorwaarden beschreven in dit privacybeleid is M&L Distribution (Frankrijk) S.A.R.L., ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Manosque (Frankrijk) onder het ondernemingsnummer 317 097 350, en met maatschappelijke zetel gevestigd te Zone Industrielle Saint Maurice, 04100 Manosque, Frankrijk. ('MELVITA'). Uw persoonsgegevens worden verzameld volgens de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt het onderhavige privacybeleid en ons cookiebeleid raadplegen op het volgende adres: https://fr.melvita.com/cookies,2,2,10165,88046.htm. Het is van toepassing op de gegevens die we over u verzamelen wanneer u onze website en app gebruikt. Het beleid beschrijft de persoonsgegevens die we over onze consumenten verzamelen en legt uit hoe we die gegevens gebruiken, bekendmaken, delen en overdragen. Het vermeldt eveneens de keuzes die onze consumenten hebben met betrekking tot ons gebruik van die gegevens. Het beschrijft ook de maatregelen die we nemen om de veiligheid van die gegevens te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over ons privacybeheer. Lees dit privacybeleid aandachtig door. Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens gebruiken volgens de manier die in dit privacybeleid beschreven wordt, kunnen we mogelijk niet ingaan op sommige van uw verzoeken. We nodigen u uit dit privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, met name over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

HET VERZAMELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen, onder meer wanneer u onze winkels bezoekt, onze evenementen bijwoont, onze online content bekijkt of onze mobiele applicaties gebruikt. Zo kunnen we gegevens verzamelen wanneer u zich registreert als lid en/of deelneemt aan ons loyaliteitsprogramma, voordat u een online aankoop doet, wanneer u meedoet aan een wedstrijd of promotiespel, deelneemt aan een activiteit die we organiseren, via enquêtes, onze applicaties en sociale media, wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, een catalogus bestelt, lid wordt van een premiumsite met beperkte toegang, u inschrijft voor een evenement, of wanneer u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt.
Persoonsgegevens die we over u via verschillende apparaten verzamelen, kunnen we eveneens combineren en met elkaar in verband brengen.
We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen:
a) Registratiegegevens (naam, postadres, e-mailadres, gsm-nummer of ander nummer);
b) Gebruikersnamen en wachtwoorden;
c) Persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht, voorkeurstaal en schoonheidsprofiel, met informatie over het huid- en haartype);
d) Uw interesse en ervaring met onze producten en soortgelijke producten;
e) Betalingsgegevens (kredietkaartnummer, vervaldatum, autorisatienummer, veiligheidscode, afleveradres en factuuradres);
f) Aankoop- en transactiegegevens (type en aantal aangekochte en teruggezonden producten);
g) Gegevens over de klantendienst, enquêtes en feedback van de klantendienst en gegevens die worden uitgewisseld met onze klantendienst;
h) Foto's, video's en andere opmerkingen die u verstrekt;
i) Contactgegevens die u ons verstrekt betreffende uw vrienden of andere personen met wie u wilt dat we contact opnemen (naam, afleveradres, e-mailadres, mobiel en/of ander telefoonnummer);
j) Locatiegegevens en geolocatie;
k) Uw gedrag in onze winkels en/of verkooppunten;
l) Uw gegevens op sociale media indien u op een van onze websites inlogt via sociale media;
m) Uw persoonsgegevens uit openbaar toegankelijke bronnen, met inbegrip van openbaar toegankelijke inhoud op sociale media;
n) Alle andere gegevens die u ons verstrekt naar aanleiding van een verzoek om een van onze diensten; en
o) Gegevens die we van externe dienstverleners kunnen verkrijgen.

Daarnaast kunnen we, zoals uitgelegd in ons cookiebeleid, bepaalde gegevens verzamelen en uw online activiteiten volgen. Verder kunnen we gegevens verzamelen met betrekking tot de browser en het besturingssysteem van uw apparaat, uw IP-adres, de webpagina's of advertenties die u bekijkt, details van uw bezoeken op onze website en sociale media, advertentie- of soortgelijke ID's en uw online handelingen die op geautomatiseerde wijze zijn verzameld, zoals onze cookies, cookies van derden, webservers, pixels en webbakens. We verzamelen eveneens gegevens via demografische, op interesses gebaseerde en contextgerelateerde middelen, wanneer u onze inhoud bekijkt, onze app gebruikt, sociale media gebruikt, contact met ons opneemt via een tool of app, e-mails opent die u door ons of namens ons door derden zijn toegezonden en wanneer u surft naar websites en netwerken van derden waarop onze advertenties worden getoond. We kunnen de gegevens die we op geautomatiseerde wijze hebben verzameld, zoals uw surfgegevens en geschiedenis, koppelen aan andere gegevens die we over u hebben verkregen.

Externe aanbieders van applicaties, tools, gadgets en plug-ins op onze websites en applicaties, evenals externe websites en netwerken waarop onze advertenties worden gepubliceerd (zoals advertentienetwerken, digitale advertentiepartners en sociale-mediaplatformen) kunnen ook gebruikmaken van geautomatiseerde, demografische, op interesses gebaseerde en contextgerelateerde middelen om gegevens over u te verzamelen, zoals uw interacties met deze functies en om uw online activiteiten voortdurend te volgen op verschillende websites van derden. Deze gegevens worden rechtstreeks door deze externe leveranciers verzameld (naast de door ons verzamelde gegevens) en zijn onderworpen aan hun beleid. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zijn we niet aansprakelijk voor de praktijken van deze leveranciers en derden. 

Als u er niet mee instemt dat we de hierboven vermelde gegevens over u verzamelen, kunnen we u mogelijk bepaalde diensten niet verlenen, waaronder de diensten die in dit privacybeleid worden genoemd.

INFORMATIE DIE WE DELEN

We maken de persoonsgegevens die we over u verzamelen niet openbaar, behalve in de volgende gevallen:

a. binnen de L'Occitane Groupe wereldwijd, d.w.z. aan onze dochterondernemingen en de onderneming die uiteindelijk zeggenschap over ons heeft ('L'Occitane Groupe');

b. met dienstverleners die namens ons diensten verlenen of ons helpen bij het onderhouden en/of verbeteren van onze websites, het beheren van ons loyaliteitsprogramma, en het distribueren, verbeteren en/of op de markt brengen van de producten en diensten die we u aanbieden, met inbegrip van entiteiten die bestellingen afhandelen en instaan voor de webhosting en informatieopslag, e-maildienstverleners, marketingdiensten, met inbegrip van direct marketing, onderzoek en analyse en tagbeheerdiensten, zoals Google Analytics en Adobe Analytics. Ga voor meer informatie over deze analysediensten en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken naar: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr Adobe Analytics: http://www.adobe.com/fr/privacy.html;

c. met ons netwerk van franchisenemers in het kader van de verkoop van onze producten in Frankrijk, in het bijzonder om afhaalpunten te beheren voor producten die via onze website zijn besteld;

d. met onze zakelijke partners voor gedeelde producten en promoties en gezamenlijke communicatie en programma's; met onze zakelijke partners voor hun eigen doeleinden, alsook om u informatie te sturen over producten en diensten van derden die voor u interessant kunnen zijn indien u expliciet deze mogelijkheid hebt aangegeven en uw toestemming hebt gegeven;

e. indien we daartoe wettelijk verplicht zijn;

f. met politieautoriteiten, overheidsfunctionarissen of andere partijen als antwoord op een gerechtelijk bevel, een juridische procedure of een dagvaarding;

g. wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om een lichamelijk letsel of financieel verlies of fraude voor u of voor ons te voorkomen; om illegale activiteiten te voorkomen of aan het licht te brengen; om de eigendomsrechten van een persoon, of hun veiligheid, met inbegrip van die van onszelf, te beschermen, of om onze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen ons af te dwingen;

h. als onderdeel van de verkoop van alle of een deel van onze activiteiten en activa aan een derde partij of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie of -herstructurering (met inbegrip van ontbinding of vereffening); en

i. wanneer u ons anderszins toestemming geeft of verzoekt om uw informatie met derden te delen. We kunnen geaggregeerde en/of anonieme informatie die u niet identificeert delen voor onze zakelijke doeleinden en die van onze partners, met inbegrip van maar niet beperkt tot het aantal bezoekers van onze website en het aantal klikken op onze advertenties en/of e-mails.

OVERDRAGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die we over u verzamelen kunnen, voor de hierboven uiteengezette doeleinden, worden overgedragen aan en opgeslagen en verwerkt worden in een land of gebied waar een of meer van onze groepsmaatschappijen of externe dienstverleners, agenten of zakenpartners gevestigd zijn, met inbegrip van andere landen in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en de Verenigde Staten. Die gegevens kunnen ook verwerkt worden door personeel dat buiten de EER en buiten uw land opereert.

Wanneer we uw informatie doorgeven aan een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, nemen we de volgende maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen: [if !s- voor de uitwisseling van persoonsgegevens met de Verenigde Staten wordt de bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd door het zelfcertificeringsmechanisme van het EU-US Privacy Shield; en [if !s- voor de uitwisseling van persoonsgegevens met [Pakistan, India, Rusland, Australië en Azië] door de toepassing van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. U kunt meer informatie over die garanties verkrijgen door per e-mail op per post contact met ons op te nemen op de adressen die hieronder in het gedeelte 'Contact' worden vermeld.

INFORMATIE OVER DE OPSLAGPERIODE

Tenzij anders vermeld, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In sommige gevallen zijn we verplicht gegevens te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en administratieve verplichtingen. Wanneer we uw gegevens niet langer nodig hebben, verwijderen we ze uit onze systemen of anonimiseren we ze.

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onbedoelde vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang of gebruik.

SOCIALE NETWERKEN EN DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD

Bezoekers kunnen hun eigen inhoud plaatsen op een deel van onze applicaties en websites. We wijzen u erop dat de inhoud op onze sociale platformen voor iedereen zichtbaar zijn. Wees daarom voorzichtig bij het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens, zoals uw financiële gegevens, uw adres of uw gezondheidsproblemen. We zijn niet aansprakelijk voor de handelingen van anderen als u persoonsgegevens op een van onze sociale netwerkplatformen plaatst.

UW RECHTEN

U hebt het recht en de mogelijkheid om uw online accountinformatie en voorkeuren op elk moment te corrigeren, bij te werken en te verwijderen door in te loggen op uw account en naar het gedeelte 'Mijn account' te gaan of door contact met ons op te nemen in het gedeelte 'Contact' van dit privacybeleid.
U kunt ons ook vragen om uw gegevens van onze mailinglijsten te verwijderen en uw recht uitoefenen om geen verdere direct-marketingberichten van ons meer te ontvangen. Dat kan via het gedeelte 'Contact' van dit privacybeleid, door de link 'Uitschrijven' te volgen of de afmeldingsinstructies in onze berichten te volgen.

Het kan enkele dagen duren om uw 'opt-out'-verzoek te verwerken. Het is mogelijk dat u gedurende die periode advertentie- of marketingmails of post blijft ontvangen. Het afmelden voor direct marketing-communicatie weerhoudt ons er niet van u andere soorten niet-promotionele communicatie te sturen, zoals e-mails met transactiebevestigingen. Indien u niet wilt dat uw locatie- en/of geolocatiegegevens worden verzameld, kunt u de instellingen op uw toestel wijzigen en/of een van de volgende opties volgen:
a. Locatiediensten uitschakelen voor bepaalde toepassingen waarvoor u de toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van locatie- of geolocatiegegevens voor gerichte direct marketing;
b. Locatiediensten voor alle toepassingen uitschakelen;
c. Bluetooth uitschakelen;
d. Android: https://support.google.com/googleplay/answer/3405269?hl=fr; of
e. IOS: https://support.apple.com/fr-ch/HT4228

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunt u:
toegang vragen tot de persoonsgegevens die we over u bewaren en een kopie ervan verkrijgen,
ons verzoeken de gegevens te corrigeren, bij te werken, te beperken of af te schermen,
ons verzoeken uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen door contact met ons op te nemen per e-mail of per post op de adressen die worden vermeld in het onderstaande gedeelte 'Contact'.

Indien de wet dit toestaat, kunt u uw eerder gegeven toestemming op elk moment intrekken of om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen uw voorkeuren daarna aanpassen.

U hebt ook het recht om instructies te geven over de manier waarop uw persoonsgegevens na uw overlijden moeten worden beheerd. Die instructies kunnen rechtstreeks bij MELVITA worden ingediend of bij een derde partij die ze op het gepaste ogenblik naar ons zal doorsturen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde instanties in België.

LINKS NAAR WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Onze websites en applicaties kunnen links bevatten naar websites, applicaties en diensten die niet door MELVITA maar door derden worden beheerd. We wijzen u erop dat we niet instemmen met en niet aansprakelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze websites van derden, zelfs niet indien we een link naar deze sites aanbieden. Deze bedrijven kunnen hun eigen privacyverklaringen of -beleid hebben. We raden u ten zeerste aan om dit te lezen en te controleren. Onze producten en diensten kunnen u ook worden aangeboden via platformen van derden of andere kanalen van derden. We zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken van dergelijke websites, applicaties of diensten.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan regelmatig worden bijgewerkt om wijzigingen in ons privacybeheer weer te geven. We zullen u op de hoogte brengen van die wijzigingen, met inbegrip van de datum waarop ze van kracht worden. U gaat akkoord met die wijzigingen indien u onze website blijft gebruiken nadat ze van kracht zijn gegaan.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u wilt dat we uw gegevens of voorkeuren bijwerken, met name als u uit onze mailinglijsten verwijderd wilt worden, uw toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw gegevens, of als u vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens, willen we u vragen contact met ons op te nemen via e-mail op info.be@melvita.com.